Non Destructive Test

त्रि बि का रेक्टर गुणनिधी नेउपाने को निवासको NDT गर्दै ।

Write a Reply or Comment